Creative Commons License

Emaitzak

Atarian egun bilduriko testuak ondorengo aldi bion lanaren emaitza dira: 1. aldia (Andres de Poza Proiektua) eta 2. Aldia (TexHis Proiektua).

Edizio bakoitza zein bere garapen unean dago. Garapen une aurreratuan daudenak ondorengoak dira: Romulo, Philotea eta Libra. Dena den, gogoan izan beharrekoa da testu guztiak berrikusketa prozesuan murgildurik daudela.

Indizeak direnaz bezainbatean, Andres de Poza proiektuaren lehen saioaren ondoren, gaikako indizeen esperimentazio aldi berri batean gaude. Esperimentazio aldi horrek Romulo, Tarquinio, Combattimento spirituale eta Philoteari eragingo die.